Home > News updates > Team > PIFA Sports (Colaba) FC team announced

PIFA Sports (Colaba) FC team announced

PIFA Sports (Colaba) FC –  I league 2nd div 2013

Following are the names of Indian players :
James Swamy (GK) , Neeraj Sharma (GK), Shabbir Ali, Aavesh Shaikh, Nihal Chandran, Roshan Karmaran, Sam Cruz, Jacky Khaidem, Varin Mehta, Nagesh Swamy, Dashyanng Kachru, Akash Jain, Tushar Poojary, Nishant Rana, Priyo Kumar, Ravindra Tamatta, Ketan Kalgutkar, Neel Shah, Clifford Garette, Sushil Kawade, Kenneth Desena, Ramakant Pawar, Ashish Pawaskar, Titus Uttankar, Roger Sam,

Foreigner’s: Vincent Asuquo (Nigeria), James Phiri (Zimbabwe), Emmanuel Okoye (Nigeria)

The team will be coached by Faruk Ahmed (UEFA A licensed) and Physio Manish Dhabliya

Team Manager Mr Sudhakar Rane, Assistant Team Manager Mr Tejesh Sharma.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail