Home > News updates > AIFF > PIFA Colaba mens team for 2016-17

PIFA Colaba mens team for 2016-17

PIFA Colaba FC mens team playing MDFA Elite Division 2016-17.

Team – Pritam J, Sushant J, Kalpesh, Tejas S, Vaibhav T, Mikhil T, Ankush P, Craig M, Robert E, Dashyanng K, Hemant M, Sanjay K, Aditya C, Chirag, Kaushik K, Prathamesh, Roger, Hitesh T, Som M, Abhimanyu C, Amar S, Calvin M, Pragneesh S, Sagar P, Deepak K, Arvind K.

Team Manager – Sudhakar Rane

Team Coach – Nirvan Shahfb_img_1481335091713

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail